Om fler tävlande har samma antal rätt går vi först på utslagsfrågan och slutligen på anmälningstidpunkt, den som anmält sig tidigast vinner.___Namn
Poäng
Medaljer*
Anmälnings-
datum
Betalt?